De Pauselijke zegen "Urbi et Orbi" (voor stad en wereld) wordt door de Paus uitgesproken op eerste Kerstdag om 12 uur 's middags na afloop van zijn toespraak .

 

Sancti Apostoli Petrus et Paulus
de quorum potestate et auctoritate cum filimus
ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.

Resp.: Amen

 

De heilige apostelen Petrus en Paulus
in wiens macht en gezag wij vertrouwen hebben,
mogen zij voor ons ten beste spreken bij de Heer.

Allen: Amen

Precibus et meritis beatae Maria semper Virginis, beati Michaeli, Archangeli, beati Ioannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.

Resp.: Amen

 

Door de gebeden en verdiensten van de heilige Maria, altijd Maagd, de Aartsengel MichaŽl, de heilige Johannes de Doper, en van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen
moge de almachtige God zich over u ontfermen,
en moge door de vergeving van de zonden
Jezus Christus u binnenleiden in het eeuwig leven.

Allen: Amen

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum,
spatium verae et fructorum penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam
et consolationem Sancti Spiritus;
et finalem perseverantiam in bonis operibus
tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

Resp.: Amen

 

Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van al uw zonden,
de tijd voor een waarachtige en vruchtbare boete, een hart, altijd bereid tot bekering en het leiden van een onberispelijk leven,
de genade en de vertroosting van de heilige Geest
en tot het einde toe volharding in goede werken
moge de almachtige en barmhartige God u schenken.

Allen: Amen

Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii
et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.

Resp.: Amen

 

En de zegen van de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
moge over u neerdalen en altijd met u blijven.

Allen: Amen