OVERWEGINGEN

 

Na de jaarlijkse viering van het paasmysterie kent de kerk geen oudere herdenking dan de Geboorte des Heren en van zijn eerste openbaringen. Deze herdenking heeft plaats in de kersttijd. De kersttijd loopt van het avondgebed aan de vooravond van Kerstmis tot en met de zondag na Openbaring des Heren of de zondag na 6 januari. Op de zondag onder het octaaf van Kerstmis of, als deze er niet is, op 30 december wordt het feest gevierd van de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. Op 1 januari, de octaafdag van Kerstmis, wordt het hoogfeest gevierd van de H. Maria, Moeder van God, waarop ook de naamgeving van Jezus wordt herdacht. De openbaring des Heren wordt gevierd op 6 januari, tenzij dit hoogfeest - waar het geen verplichte feestdag is - geplaatst is op de zondag die op of tussen 2 en 8 januari valt. 

 

De feesten in de kersttijd  zijn voor 2012/2013 als volgt:

 

HF 25 december Kerstmis, Geboorte van de Heer
F 26 december H. Stefanus
F 27 december H. Johannes
F 28 december HH. Onnozele Kinderen
F 30 december H. Familie
HF 1 januari H. Maria, Moeder van God
HF 6 januari Openbaring des Heren
F 13 januari Doop van de Heer