Maria en de maagdelijke geboorte

 

Wanneer de engel aan Maria komt vertellen
dat zij moeder zal worden van Gods Zoon,
gebeurt er van alles (Lc 1,26).
Ten eerste reageert Maria met een vraag.
De engel neemt haar dat niet kwalijk maar legt het uit.
Wanneer zijn uitleg haar gerust stelt, gaat ze akkoord.

Dit is op zich een bijzondere gebeurtenis.
Even daarvoor gebeurde net zoiets met Zacharias,
de vader van Johannes de Doper.
Hij reageerde ook op de engel, maar de basis van zijn vraag
was ongeloof. De engel zegt dan ook:
'Omdat ge mijn woorden niet geloofd hebt,
zult ge zwijgen en niet in staat zijn te spreken,
tot de dag dat zal gebeuren.'
Zacharias zwijgt, tot de stem wordt geboren,
die roept in de woestijn: 'Bereid de weg des heren.'

Terug naar Maria.
de vraag van Maria komt dus niet voort uit ongeloof.
Wat dan wel. waarom zegt zij tegen de engel:
'Hoe zal dit geschieden daar ik geen gemeenschap heb met een man ?'

Hier komen we op het spoor van een geheim van Maria,
zij is verloofd met Jozef, maar heeft geen gemeenschap met hem.
Ook is ze blijkbaar niet van plan ooit gemeenschap met hem te hebben, anders zou ze niet zeggen:
'Hoe zal dit geschieden daar ik geen gemeenschap heb met een man?'
Wanneer zij dat later wel van plan zou zijn, zou deze vraag overbodig worden, dan is het slechts een kwestie van tijd.

Wat wil Lucas ons hier vertellen.
Precies wat de engel tegen Maria zegt:
'De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen,
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilige genoemd worden, Zoon van God.'

Waarom wordt Jezus 'Zoon van God' genoemd?
Omdat God Hem zo noemt (Lc. 3,22)
Omdat de duivels zijn kracht bemerken en het uitroepen (Lc 4,41)
Omdat Johannes de Doper het getuigt (Joh. 1,34).
Omdat Hij schuldeloos sterft aan het kruis (Mc. 15,39),
En 'daarom ook' zoals Lucas schrijft,
omdat Hij uit een maagd is geboren,
zonder tussenkomst van een man.

Terug naar Maria.
Hoe kan het dat Maria de engel weerspreekt,
en dat de engel haar dat niet kwalijk neemt.
Zoals gezegd kan het geen reactie uit ongeloof zijn,
maar moet er juist een uiting van geloof achter zitten.
Wanneer Maria zegt dat zij geen gemeenschap heeft met een man,
dan moet dit een afspraak zijn tussen haar en God,
want alleen zo'n afspraak kan belangrijker zijn dan wat de engel haar zegt.
Op een of andere manier is Maria volkomen zeker van haar zaak,
wanneer zij de engel antwoord geeft:
'Hoe zal dit geschieden daar ik geen gemeenschap heb met een man ?'

En dat blijkt ook. De engel respecteert haar antwoord volkomen.
Blijkbaar weet hij van die afspraak af.
Maria hoeft niet te vrezen, zegt Hij,
haar bijzondere afspraak is door God aanvaard,
wanneer zij bij zijn begroeting schrikt, zegt hij:
'vrees niet Maria, want jij hebt genade gevonden bij God.'
God heeft haar aanvaard, juist die bijzondere band met God
blijkt de basis te worden voor iets volkomen nieuws.
God gaat door met wat Hijzelf begonnen is in Maria.
Zij was bereid helemaal van God te zijn en om voor God kinderloos te blijven,
(blijkbaar was ook Jozef daartoe bereid),
daarvan is zij zo zeker dat ze de engel weerspreekt.

Maria is dus een krachtige persoonlijkheid, die vasthoudt
aan de weg die ze met God is begonnen.
Daarop gaat God nu op een heel nieuwe manier verder.
Zijn belofte voor alle mensen wordt werkelijkheid door haar.

In zekere zin beproeft Maria de engel, of hij wel een Godsgezant is,
niet dat het lijkt dat ze daaraan twijfelt,
maar van zulke hoge woorden mag je best onderzoeken
of ze wel van God komen.

De evangelist Lucas, maar ook MatteŁs,
maken er dus veel werk van om duidelijk te maken
dat het leven in Maria's schoot, helemaal van God komt.
Zo is Jezus aan de ene kant helemaal van God, is Gods Zoon
en dus ook Zelf God en door zijn geboorte uit Maria helemaal mens.
God en mens, hemel en aarde, de eenheid hersteld.

Wanneer deze Evangelisten zo hun best doen om ons dat door te geven,
is het goed om wetenschappelijke bezwaren te laten rusten.
Ook toen wist men dat voor een kind
normaal een man en een vrouw nodig zijn.
De evangelisten proberen ons duidelijk te maken
dat een leven met God aan de ene kant heel menselijk is,
zo gewoon en natuurlijk als een zwangerschap en een geboorte,
maar dat het aan de andere kant ook helemaal Gods werk is.
Dat is het geheim van Jezus,
dat is het geheim van Gods Verbond met ons,
dat is het geheim van de Bijbel,
het geheim van de sacramenten,
ja zelfs het geheim van ieder die door het doopsel
kind van God geworden is.
helemaal van de mensen en helemaal van God.

In Maria is dit wonder aan het licht gekomen.
Maria, maagd en moeder,
voor God is niets onmogelijk (Lc 1,37).