íT IS GEBOREN HET GOD'LIJK KIND

 

Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

 

'k Zie een engel die daar gezwind,
Dalend over de groene weiden.
'k Zie een engel die daar gezwind,
Bij hun schaapkens de herders vindt.

 

Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

 

Schrikt niet, herders, weest blijgezind,
Laat uw schaapkens in die valleien!
Schrikt niet, herders, weest blijgezind,
Daar gij eerst den Verlosser vindt.

 

Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

 

In een stal ligt dat God'lijk Kind,
Op wat stro moet zijn leden spreien!
In een stal ligt dat God'lijk Kind,
Waar zijn moeder 't in doekjes windt!

 

Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

 

Hoort, hoe klagende zucht de wind!
Jezus ogen zo bitter schreien!
Hoort, hoe klagende zucht de wind!
Daar Gods lijden op aard' begint!

 

Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

 

Zondaars boos, weent uw ogen blind,
Laat u Jezus niet meer verbeien!
Zondaars boos, weent uw ogen blind,
Daar Gods lijden de dood verwint!

 

Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.