STILLE NACHT, HEILIGE NACHT

 

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.

 

Hulpeloos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt GU rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer mU danken daarvoor,
Leer mU danken daarvoor.

 

Stille nacht, heilige nacht!
Vreeden heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!