NU ZIJT WELLEKOME

 

Nu zijt wellekome, Jezus, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer:
Kyrieleis.

 

Christe, Kyrieleison laat ons zingen blij,
Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij!
Jezus is geboren op de heilige Kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht:
Kyrieleis.

 

D'herders op de velden hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, daar 't is geschied voorwaar:
Kyrieleis.

 

D’heilige Driekoningen uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerhand.
Z’offerden ootmoedelijk mir, wierook ende goud
t’ere van den Kinde dat alleding behoudt.
Kyrieleis.