MARIA DIE ZOUDE NAAR BETHLEHEM GAAN

 

Maria die zoude naar Betlehem gaan,
Kerstavond voor de noene;
Sint Jozef zoude al met haar gaan,
Om haar gezelschap te hoeden.

 

Het hageld' en sneeuwde en 't was er zo koud,
De rijm lag op de daken;
Sint Jozef tot Maria sprak:
"Maria wat zullen wij maken?"

 

Maria die zei: "Ik ben er zo moe,
Laat ons een weinig rusten."
"Laat ons een weinig verder gaan,
Aan 'n huizeke zullen wij rusten!"

 

Zij kwamen een weinig verder gegaan
Tot aan een boerenschure,
't is daar waar Heer Jezus geboren werd,
Daar sloten noch vensters noch deuren.

 

Het kleine Kind weende, Maria die zong,
Gods eng'len uit den tronen,
Zij kwamen tezamen nedergedaald:
Zij kwamen Maria kronen.