HET WAS EEN MAGED UITVERKOREN

 

Het was een maged uitverkoren,
Daar Jezus af wou zijn geboren.
Dies ben ik vro, benedicamus Domino.

 

Te Nazaret al in die stede,
Daar was een maged rein van zeden.
Dies ben ik vro, Benedicamus Domino.

 

Om haar Gods wil te gaan verkonden
Werd de engel GabriŽl gezonden.
Dies ben ik vro, Benedicamus Domino.

 

"Wees niet bevreesd, gij maagd vol ere,
de moeder zult gij zijn des Heren."
Dies ben ik vro, Benedicamus Domino.

 

"De Heil'ge Geest zal tot u komen,
gelijk de dauw valt op de bloemen
Dies ben ik vro, Benedicamus Domino.

 

Maria viel op hare knieŽn:
"Dat 's Heren wil aan mij geschiede."
Dies ben ik vro, Benedicamus Domino.