EEUWEN GELEDEN

 

Eeuwen geleden, 
kwamen getreden,
herders in Betlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer,
op 't kindje klein en teer;
ít hemelse licht schijnt overal.

 

Kindje in de heilige nacht,
dat ons Gods liefde bracht,
ook wij staan om Uwe krib geschaard.
Lief, heilig kindekijn,
nu wij zo stille zijn:
klinkt zacht en teder vrede op aard.