GEBEDEN UIT DE LITURGIE VAN KERSTMIS


GEBED OP DE VOORAVOND VAN KERSTMIS

God, ieder jaar mogen wij met vreugde uitzien naar onze verlossing.
Wij bidden U: laat ons uw eniggeboren Zoon, die wij met blijdschap als Verlosser ontvangen, ook met een gerust hart tegemoet zien, wanneer Hij als Rechter zal komen. Door Christus onze Heer. Amen.

 


GEBED IN DE KERSTNACHT

God, Gij hebt deze heilige nacht doen stralen door de luister van het ware licht. Wij bidden U laat ons, die op aarde het mysterie hebben leren kennen van dit licht, ook de vreugde ervan genieten in de hemel. Door Christus onze Heer. Amen.

 


GEBED OP KERSTOCHTEND

Almachtige God, in uw mensgeworden Woord worden wij door een nieuw licht overstraald. Wij bidden U: laat alles wat wij doen, getuigen van het licht dat door het geloof in ons brandt. Door Christus onze Heer. Amen.

 


GEBED VOOR KERSTDAG

God, op wonderbare wijze hebt Gij de mens geschapen en op nog wonderlijker wijze in zijn waardigheid hersteld. Wij bidden U: neem ons op in het goddelijk leven van Hem, die ons mens-zijn heeft willen delen: Jezus Christus, onze Heer. Amen.