OCHTENDHYMNE AVONDHYMNE
Van t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat,
zingt elk de koning Christus eer,
Het kind der Maagd is onze Heer.

 

Jezus, die ons verlost en leidt,
die deelt in s Vaders heerlijkheid,
die vr de oorsprong van het licht
gesteld werd voor zijn aangezicht.

 

De Heer die alles deed ontstaan,
Hij neemt de knechtsgestalte aan,
opdat door t vlees Hij t vlees bevrijdt
en wat Hij schiep, behoudt en leidt.

 

Gij zijt des Vaders glans en gloed,
Gij aller wens en hoop voorgoed;
o hoor het volk, dat uit n mond
U smeekt in heel het wereldrond.

 

Het is de schoot der reine Maagd
die hemelse genade draagt
en zwelt van een geheimenis
dat voor haarzelf verborgen is.

 

Gedenk, Verlosser goed en groot,
hoe uit de maagdelijke schoot
Gij tot ons heil geboren zijt,
een mens in onze menselijkheid.

 

Haar lichaam ongerept en kuis
wordt voor God zelf een heilig huis.
Geen man bekent zij. Door het woord
brengt zij de Zoon des hemels voort.

 

Maak deze dag opnieuw het waar,
die weerkeert in de kring van t jaar,
dat Gij uit s Vaders heerlijkheid
tot aller heil gekomen zijt.

 

Hem is het die zij t leven geeft,
die Gabril verkondigd heeft,
en wie de Doper hulde bood,
opspringend in zijn moeders schoot.

 

Nu zingen sterren, aarde en zee
en al wat is de lofzang mee,
het nieuwe lied dat Hem bezingt,
wiens heil het gans heelal doordringt.

 

Hij die het hele leven hoedt,
die ook de kleinste vogel voedt,
ligt hier in 't stro, Hij 's hemels vorst,
hier drinkt Hij aan zijn moeders borst.

 

En wij die door uw schuldloos rein
en heilig bloed gewassen zijn,
zingen een nieuw lied U ter eer
op uw geboortedag, o Heer.

 

Luid klinkt het lied van 't engelenkoor:
Ere zij God, de hemel door.
Aan herders wijst het in een stal
de grote herder van 't heelal.

 

U,Jezus, zij de heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

 

U,Jezus, zij de heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.